четвъртък, Юни 13, 2019

Време Съдържание
Ден
 
10
Категория: Докладни записки
13 Юни, 2019 - 10:38
от Стамен Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Определяне на представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията.
 
Категория: Входящи писма
13 Юни, 2019 - 10:41
от Златина Георгиева - директор на дирекция ПНО, относно: Определение 643 по търг. дело 480/2018 г. на БОС
 
Категория: Входящи писма
13 Юни, 2019 - 10:52
от д-р Бойко Пенков - зам.-министър на здравеопазването, относно: Прекратяване на общинско лечебно заведение "Център за кожно-венерически заболявания - Бургас" ЕООД
 
11
Категория: Докладни записки
13 Юни, 2019 - 11:39
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на задание за изменение на ПУП - ПУР на обслужваща улица между о.т.587, о.т. 589 и о.т.590 западно от кв.101, и изменение на ПР на УПИ XIII-462 и XII-496 в кв.101 по плана на зона "Г", ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас и УПИ XIX-899, в устройствена зона 5/Жс, в предвиденото разширение на населеното място/в б. м. Черна гора (Кара баир) з-ще М. Рудник/, гр. Бургас 2. Разрешаване изработване на изменение на ПУП - ПУР на обслужваща улица между о.т.587, о.т. 589 и о.т.590 западно от кв.101, и изменение на ПР на УПИ XIII-462 и XII-496 в...
 
13
Категория: Новини, Важни съобщения
13 Юни, 2019 - 13:24
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ От м. юни, 2019 г. заседанията на Общински съвет – Бургас ще се провеждат в сградата на Културен център „Морско казино“, зала „Георги Баев“.
 
14
Категория: Входящи писма
13 Юни, 2019 - 14:34
от Живко Иванов Табаков - общински съветник, относно: Колективен договор между Община Бургас и здравните работници в самостоятелни детски ясли, детска кухня, медицински сестри в яслени групи към детски градини, медицински сестри в здравен кабинет към детски градини и училища и здравни медиатори
 
Категория: Входящи писма
13 Юни, 2019 - 14:37
от Живко Иванов Табаков - общински съветник, относно: Достъпна среда за хора с увреждания на територията на Община Бургас
 
Категория: Входящи писма
13 Юни, 2019 - 14:43
от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Осветяване на бюст-паметниците в Приморски парк на гр. Бургас
 
Категория: Входящи писма
13 Юни, 2019 - 14:50
от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Изсичане на дървета на територията на Община Бургас
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.