сряда, Юни 19, 2019

Време Съдържание
Ден
 
09
Категория: Докладни записки
19 Юни, 2019 - 09:35
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в редовното годишно общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб „Нефтохимик Бургас 1962“ АД, свикано на 05.07.2019 г. и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред
 
16
Категория: Актуален правилник на ОбС, Правилници
19 Юни, 2019 - 16:12
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС Приет с решение на Общински съвет-Бургас по точка единствена, Протокол № 4 / 04 .1 2 .2015 г.; изменен и допълнен: по т. 7 , Протокол № 8/ 23.02. 2016 г.; по т.5, Протокол №18/25.10.2016 г.; по т.7, Протокол №49/30.10.2018 г.; изм. с Решение №698 от 1 1 .04.2018 г. на Административен съд - Бургас по адм. д ело №113/2018 г. , потвърдено с Решение №9347 от 18.06.2019 г. на ВАС по адм. д. № 6700/2018 г. ДЯЛ ПЪРВИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЛАВА І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този правилник...
 
Категория: Докладни записки
19 Юни, 2019 - 16:45
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител в общото събрание на дружеството и определяне начина на гласуване на решенията в капитала на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД с вносител Община Бургас
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.