понеделник, Юли 1, 2019

Време Съдържание
Ден
 
10
Категория: Входящи писма
1 Юли, 2019 - 10:25
от Чанко Мирчев - общински съветник от БСП, относно: Окаяно състояние на уличната мрежа в с. Твърдица
 
Категория: Докладни записки
1 Юли, 2019 - 10:29
от Чанко Мирчев - общински съветник от БСП, относно: Необходимостта от допълнително осветяване на пешеходните пътеки по бул. "Демокрация", бул. "Ст.Стамболов", бул. "Димитър Димов"
 
Категория: Входящи писма
1 Юли, 2019 - 10:32
от Чанко Мирчев - общински съветник от БСП, относно: Липса на отходна канализация в с. Твърдица
 
13
Категория: Заседание, Решения, ЗАСЕДАНИЕ №58 ОТ ДАТА 25.06.2019 ГОДИНА
1 Юли, 2019 - 13:28
Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му. Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Бургас и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд – Бургас без ограничение във времето.
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.