сряда, Юли 3, 2019

Време Съдържание
Ден
 
11
Категория: Проектонаредби
3 Юли, 2019 - 11:21
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 03.07.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на Община Бургас. Предложенията могат да бъдат депозирани на адрес - гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26 в деловодството на Общински съвет – Бургас, стая № 108 или на следния електронен адрес: drakaliev@abv.bg
 
14
Категория: Новини, Важни съобщения
3 Юли, 2019 - 14:37
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Уведомяваме Ви, че наближава крайният срок за подаване на документи за кандидатстване за съдебен заседател. Необходимите документи може да намерите ТУК .
 
Категория: Докладни записки
3 Юли, 2019 - 14:49
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на захранващ водопровод до УПИ І-21,23, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 025737, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, извън строителните граници на кв. Банево
 
16
Категория: Докладни записки
3 Юли, 2019 - 16:03
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на парцеларен план / ПУП - ИПП/ за трасе на обслужващ път до УПИ I-312 / ЗА ПСОВ / в землището на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас
 
Категория: Входящи писма
3 Юли, 2019 - 16:07
от Чанко Мирчев - общински съветник от БСП, относно: Помещение в сградата на читалището на гр. Българово
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.