петък, Юли 19, 2019

Време Съдържание
Ден
 
13
Категория: Входящи писма
19 Юли, 2019 - 13:57
от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Възможност за двупосочно движение по ул. "Ген. Гурко", в участъка между ул. "Цар Симеон I" и ул. "Ст. Стамболов"
 
14
Категория: Дневен ред, Заседание, ЗАСЕДАНИЕ №59 ОТ ДАТА 19.07.2019 ГОДИНА
19 Юли, 2019 - 14:32
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.34, ал.2 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 19.07.2019 година (петък) от 11:30 часа, в сградата на КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”, при следния ДНЕВЕН РЕД Точка единствена: ОбС 08-00-8970 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху морското дъно в полза на Община Бургас, за изграждане на пристанищно...
 
Категория: Заседание, Решения, ЗАСЕДАНИЕ №59 ОТ ДАТА 19.07.2019 ГОДИНА
19 Юли, 2019 - 14:59
Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му. Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Бургас и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд – Бургас без ограничение във времето.
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.