понеделник, Юли 22, 2019

Време Съдържание
Ден
 
09
Категория: Проект на дневен ред, Заседание, Новини, ЗАСЕДАНИЕ №60 ОТ ДАТА 30.07.2019 ГОДИНА
22 Юли, 2019 - 09:35
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ШЕСТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 30.07.2019 година (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 31.07.2019 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в сградата на КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”, при следния ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-8952 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и...
 
10
Категория: Докладни записки
22 Юли, 2019 - 10:23
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на парична награда на бургаския плувец Цанко Цанков за спортното му постижение - първото, историческо преплуване на Бургаския залив от нос Емине до Маслен нос
 
15
Категория: Проектонаредби
22 Юли, 2019 - 15:27
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 23.07.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение на Правилника за реда на предоставяне на целеви финансови средства от Общински здравен фонд . Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас, както и на следния електронен адрес: council @burgas. b g .
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.