петък, Август 2, 2019

Време Съдържание
Ден
 
15:00
Категория: Заседание, Решения, ЗАСЕДАНИЕ №60 ОТ ДАТА 30.07.2019 ГОДИНА
2 Август, 2019 - 15:11
Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му. Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Бургас и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд – Бургас без ограничение във времето.
 
Категория: Обявени нормативни актове, Наредби и правилници
2 Август, 2019 - 15:20
Прието на заседание на Общинския съвет-Бургас, проведено на 30.07.2019 г., Протокол № 60, т. 1 (вх. № 08-00-8952) от дневния ред
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.