понеделник, Септември 2, 2019

Време Съдържание
Ден
 
16
Категория: Входящи писма
2 Септември, 2019 - 16:35
от Николай Бояджиев, относно: Дейността на РСНЦ "Диабетни грижи" - Бургас
 
Категория: Заседание, Решения, ЗАСЕДАНИЕ №61 ОТ ДАТА 27.08.2019 ГОДИНА
2 Септември, 2019 - 16:59
Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му. Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Бургас и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд – Бургас без ограничение във времето.
 
17
Категория: Обявени нормативни актове, Наредби и правилници
2 Септември, 2019 - 17:02
Прието на заседание на Общинския съвет-Бургас, проведено на 27.08.2019 г., Протокол № 61, т. 3 (вх. № 08-00-9074) от дневния ред
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.