петък, Септември 20, 2019

Време Съдържание
Ден
 
10
Категория: Новини, Важни съобщения
20 Септември, 2019 - 10:40
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Заседанието на Общински съвет – Бургас за м. септември ще се проведе от 10:00 часа в сградата на Културен център „Морско казино“, зала „Георги Баев“, а не в обичайния час от 9:00 часа.
 
15
Категория: Докладни записки
20 Септември, 2019 - 15:32
от комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели при Окръжен съд - Бургас и Районен съд - Бургас, избрана с Решение по т. 4 от Протокол 57/28.05.2019 г. на Общински съвет - Бургас
 
Категория: Докладни записки
20 Септември, 2019 - 15:37
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне на част от обект: Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности – Място за временно укритие на риболовни кораби, имот с идентификатор 07079.10.1331, северно от кв. 54 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас
 
16
Категория: Докладни записки
20 Септември, 2019 - 16:33
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Избор на независими финансови одитори за проверка и заверка на ГФО за 2019г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.