Март 2019

Пон. Вт. Ср. Чт. Пет. Съб. Нед.
25
26
27
28
1
2
3
 
 
 
 
 
01.03.2019 - 10:24
от Милен Ненчев - зам.-председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас...
 
 
01.03.2019 - 10:35
СПИРА действието на разпоредбата на чл. 32, ал. 4 от Наредбата  за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас.
 
 
01.03.2019 - 10:44
Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 13, Протокол № 43/09 и 14.12.2010 г.;  изменена и допълнена:  по т. 5, Протокол № 49/ 19.05.2011 г.; изменена по т.16, Протокол №26/23.07.2013г.), изм. с Определение №305 от 13.02.2019 г. по адм. дело №3203/2018 г. на Административен съд -...
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
05.03.2019 - 16:27
Приета на заседание на Общинския съвет - Бургас, проведено на 26.02.2019 г., Протокол № 54, т. 1 (вх. № 08-00-8308) от дневния ред.
 
 
05.03.2019 - 16:30
Приет на заседание на Общинския съвет - Бургас, проведено на 26.02.2019 г., Протокол № 54, т. 3 (вх. № 08-00-8301) от дневния ред.
 
 
05.03.2019 - 17:13
Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му....
 
 
 
07.03.2019 - 11:21
от С. Райкова, относно: Откриване на автобусна спирка в района на Турското консулство
 
 
07.03.2019 - 11:29
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
 
 
07.03.2019 - 11:38
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред 
 
 
07.03.2019 - 14:57
от д-р Малина Янакиева - управител на "Дентален център I - Бургас" ЕООД, относно: Приемане на решение за отдаване на наем на помещения собственост на "Дентален център I- Бургас" ЕООД на Регионална здравна инспекция - Бургас за нуждите на Регионална картотека за медицински...
 
 
08.03.2019 - 10:49
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование" при Община Бургас, относно: Промяна в наименованието на Професионална търговска гимназия в Търговска гимназия - Бургас  
 
 
08.03.2019 - 11:00
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти в подлези и сгради, и временни обекти – общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 
 
08.03.2019 - 11:11
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище на наемател, настанен по административен ред
 
 
08.03.2019 - 11:22
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, на наемател, настанен по административен ред
 
 
08.03.2019 - 11:34
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХІ-105, в квартал 5 по ПУП-ПРЗ на ж.к.“Зорница“, гр.Бургас, чрез продажба частта на общината
 
 
08.03.2019 - 11:44
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, настанен по административен ред
 
 
08.03.2019 - 11:54
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище,  на наемател, настанен по административен ред
 
 
08.03.2019 - 11:59
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на отчет за 2018 г. на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас
 
 
08.03.2019 - 12:12
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на наследниците на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.)
 
 
08.03.2019 - 12:23
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земеделска земя, находяща се в с.о. “Лозницата“, землище гр. Българово, община Бургас на физическо лице, с учредено право на ползване, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007г.)
 
 
08.03.2019 - 12:33
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище,  на наемател, настанен по административен ред
 
 
08.03.2019 - 12:42
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище,  на наемател, настанен по административен ред
 
 
08.03.2019 - 13:31
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Продажба на общинско жилище,  на наемател, настанен по административен ред
 
 
08.03.2019 - 13:46
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, на наемател, настанен по административен ред
 
 
08.03.2019 - 13:57
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, на наемател, настанен по административен ред
 
 
08.03.2019 - 14:02
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се на ул.“Ал. Велики“ № 37, гр. Бургас за нуждите на Сдружение “Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва“
 
 
08.03.2019 - 14:14
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище,  на наемател, настанен по административен ред
 
 
08.03.2019 - 14:22
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда с временен устройствен статут, находяща се в ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност...
 
 
08.03.2019 - 14:24
от Чанко Мирчев - общински съветник от БСП, относно: Ремонт на ул. "Марица" и ул."Гагарин" в село Равнец, Община Бургас
 
 
08.03.2019 - 14:29
от Живко Табаков - общински съветник, относно: Прекъснато електрозахранване на част от лампите в парк "Велека" на бургаския квартал "Изгрев"
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
11.03.2019 - 09:43
от Радослав Петков - общински съветник от БСП при Общински съвет - Бургас, относно: Изграждане върху платното за движение на изкуствени неравности и други средства служещи за ограничаване на скоростта на МПС - тата, преминаващи пред блок 91 в комплекс "Меден рудник"
 
 
11.03.2019 - 09:57
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на управител на „Дезинфекционна станция - Бургас“ ЕООД
 
 
11.03.2019 - 10:02
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Увеличаване на финансовия ресурс за Международния турнир по художествена гимнастика „Жулиета Шишманова“ за жени, включен в Спортния календар на Община Бургас за 2019 г. чрез частична промяна  в  Приложение № 13...
 
 
11.03.2019 - 10:09
от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Удостояване с отличия на Община Бургас
 
 
11.03.2019 - 10:19
Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 2, Протокол №42 /29.05.2018 г., отменена с решение по т.1 от Протокол №54/26.02.2019 г.
 
 
11.03.2019 - 10:21
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.1, Протокол № 54/26.02.2019 г.
 
 
11.03.2019 - 10:25
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 10, Протокол № 24/17.09.2009 г.; изменен и допълнен:  по т. 9, Протокол № 52/ 13. 09. 2011 г.; по т. 31, Протокол № 41/30.09.2014 г.; по т.3, Протокол №39/27.03.2018 г.; по т.3, Протокол №54/26.02.2019 г.
 
 
11.03.2019 - 10:33
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 12.03.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет...
 
 
12.03.2019 - 08:38
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ партерно помещение в жилищен блок с административен адрес: гр.Бургас, ул.„Странджа планина“ № 15-19, за реализиране на дейности по...
 
 
12.03.2019 - 08:45
от Тодор Колев - общински съветник от ПП ГЕРБ, Стефан Колев - общински съветник от ПП ГЕРБ, Калояна Петкова - общински съветник от ПП ГЕРБ, Георги Митев - председател на постоянна Комисия по опазване на околната среда, земеделие и храни, относно: Изграждане на метални конструкции (гнездови...
 
 
12.03.2019 - 09:01
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014г. по т.16 /Протокол №42 изменен и допълнен с Решение на Общински съвет...
 
 
12.03.2019 - 09:05
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – Етап 2 –...
 
 
12.03.2019 - 10:01
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета с решение на Общински съвет - Бургас по т. 6, Протокол №...
 
 
12.03.2019 - 10:54
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за провеждане на нова обслужваща улица от с о.т. 203 – о.т. 204 – о.т. 205 – о.т. 206 – о.т. 207 – о.т. 208  - о.т. 209 – о.т. 210 - о...
 
 
12.03.2019 - 11:10
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.8.274, 07079.8.276, 07079.8.277, 07079.8.279, 07079.8.280, 07079.8.281, 07079.671.422, 07079.671.517, 07079.671.531,...
 
 
12.03.2019 - 11:21
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III, кв.18 по плана на зона "А", ж.р. "Меден Рудник", ПИ с идентификатор 07079.651.310 по КК на гр. Бургас
 
 
13.03.2019 - 13:03
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI, кв.38 по плана на ж.к. “Възраждане“, ПИ с идентификатори 07079.614.167 и 07079.614.162 по КК на гр.Бургас и частично изменение на уличната регулация на ул. „Фердинандова“, в...
 
 
13.03.2019 - 13:07
от Живко Табаков - общински съветник, относно: Изграждане на амфитеатър в комплекс "Меден рудник", Зона А
 
 
13.03.2019 - 16:14
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 1, Протокол № 13/ 28.06.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.4, Протокол 36/19.12.2017 г., изм. с Решение №116 от 29.01.2018 г. на Административен съд - Бургас по адм. д. №3026/2017 г., потвърдено с Решение №3553 от...
 
 
14.03.2019 - 14:01
Крайният срок за входиране на докладни записки е 12.04.2019 г. (петък). Заседанието на ОбС ще се проведе на 30.04.2019 г. (вторник). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ДЕН...
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
18.03.2019 - 11:41
Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т.18, Протокол № 26/23.07.2013 г.; изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 3, Протокол № 10 от 26.04.2016 г.  
 
 
18.03.2019 - 12:19
СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 26.03.2019 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 27.03.2019 година (сряда) при неизчерпване на дневния...
 
 
18.03.2019 - 15:37
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол...
 
 
19.03.2019 - 10:49
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, относно: Избор на председател на Комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас
 
 
19.03.2019 - 14:36
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 20.03.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас....
 
 
20.03.2019 - 10:43
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 36 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета с решение по т. 1 от Протокол №13/28.06.2016 г. от Общински съвет - Бургас.
 
 
21.03.2019 - 16:27
от Георги Митев,Станимир Апостолов и Тошко Иванов - общински съветници от КП Реформаторски блок, относно: ПФСК "Черноморец-Бургас" АД
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31
 
25.03.2019 - 16:40
от Красимир Стойчев - За Кмет на Община Бургас, съгласно Заповед 691/21.03.2019 г., относно: Прекратяване на договор за предоставяне на концесия с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи по цялостно изграждане и експлоатация на парк "Океанариум" воден развлекателно -...
 
 
26.03.2019 - 14:11
ДНЕВЕН РЕД   ОбС 08-00-8416 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища...
 
 
 
28.03.2019 - 15:37
от Т. Янакиева, относно: Искане за финансово подпомагане на Спортен клуб "Акулите"
 
 
29.03.2019 - 09:25
от Чанко Мирчев - общински съветник от ПП БСП, относно: Ремонт на ул. "9-ти септември" в с. Равнец, Община Бургас
 
 
29.03.2019 - 09:30
от Чанко Мирчев - общински съветник от ПП БСП, относно: Изграждане на светофарна уредба на улиците "Гурко" и "Цар Симеон I-ви"
 
 
29.03.2019 - 09:37
от Чанко Мирчев - общински съветник от ПП БСП, относно: Недопускане на таксиметрови автомобили до автогарите
 
 
29.03.2019 - 09:47
от Чанко Мирчев - общински съветник от ПП БСП, относно: Мерки за справяне с хаоса по улиците пред училищата в ЦГЧ
 
 
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.