Пон. Вт. Ср. Чт. Пет. Съб. Нед.
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
05.06.2019 - 10:25
от Калина Бенова Костадинова - собственик на имот на ул. "К. Фотинов" 24А, относно: Паркирането на автомобили в синята зона на ул. "К. Фотинов" да е от дясната страна по посока на движението
 
 
05.06.2019 - 13:25
от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, д.м., управител на  „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на рентгенова тръба за апарат Gulmey 3100 за нуждите на Отделение по лъчелечение при „КОЦ – Бургас” ЕООД
 
 
05.06.2019 - 15:14
от Чанко Мирчев - общински съветник от БСП, относно: Започнатия и реализиран на половина проект за подмяна на отходната канализация в кв. Рудник
 
 
05.06.2019 - 15:20
от Чанко Мирчев - общински съветник от БСП, относно: Засиления трафик по бул. "Христо Ботев"
 
 
06.06.2019 - 11:14
СЪОБЩЕНИЕОт 1-ви юни стартира втората сесия за 2019 година за кандидатстване съгласно "Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас". Културни организации и артисти на свободна практика...
 
 
06.06.2019 - 11:26
от Радослав Петков - общински съветник от БСП, относно: Липса на отходна канализация  в с. Равнец
 
 
06.06.2019 - 11:31
от Радослав Петков - общински съветник от БСП, относно: Стопанисването на Гробищния парк в с. Равнец
 
 
06.06.2019 - 11:35
от Кирил Петков - общински съветник от БСП, относно: Детската площадка в кв. Рудник
 
 
06.06.2019 - 11:40
от Радослав Петков - общински съветник от БСП, относно: Отпускане на финансови средства за облекчаване и оптимизация на административните услуги в КАТ- Бургас
 
 
07.06.2019 - 09:39
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършена сеч на дървета, намиращи се покрай оградата на завод "Кроношпан България" ЕООД
 
 
07.06.2019 - 12:05
от Кирил Петков - общински съветник от БСП, относно: Промяна в абонаментните карти за пътуване с градски транспорт на "Бургасбус" ЕООД - групи с преференции, цена на карта и лимит - времеви пътувания
 
 
07.06.2019 - 13:37
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт" на Община Бургас, относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на спортни мероприятия и участие на изявени спортисти в Европейски и Световни първенства
 
 
07.06.2019 - 13:50
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Увеличаване на капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие, финансиран като държавно делегирана дейност
 
 
07.06.2019 - 13:57
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Финансово подпомагане на Професионална гимназия по механотехника и електротехника гр. Бургас за реализиране на проект за изработване на електромобил и участие в състезания за енергийно ефективни автомобили
 
 
07.06.2019 - 14:03
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за предоставяне на трансфер на Министерство на младежта и спорта, във връзка с изпълнение на проектно предложение за Спортно училище „Юрий Гагарин“ - Бургас в рамките на Приоритетна ос 3 „Регионална...
 
 
07.06.2019 - 14:10
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна на финансиращия орган и статута на Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“ - гр. Бургас в съответствие с чл. 311. ал.З от Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/ и чл.9 от Наредба...
 
 
07.06.2019 - 16:12
от Калояна Живкова и Димитър Людиев – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Отпускане на средства за подготовка за Европейско първенство по акробатика на двойката Мариела Костадинова и Теодор Великов
 
 
07.06.2019 - 16:31
от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, относно: Изграждане на бюст-паметник на Петко Задгорски
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
10.06.2019 - 15:47
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 32/1224 кв.м идеални части от УПИ ІХ-270 в кв. 23 по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост
 
 
10.06.2019 - 17:10
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за провеждане на нови обслужващи улици, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.3.2324, 07079.3.2323, 07079.3.1704, 07079.3.1667, 07079.3.2331, 07079.3.2329 по КК на гр....
 
 
11.06.2019 - 08:41
Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 2, Протокол №34/25.03.2014 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.7, Протокол № 37/24.06.2014 г.; по т.2, Протокол №43/26.06.2018 г.; изм. с Решение №881 от 10.05.2019 г. по адм. дело №450/2019 г. на Административен съд...
 
 
11.06.2019 - 08:58
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 278/1610 кв.м идеални части от УПИ Х-18 в кв. 28 по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост
 
 
11.06.2019 - 09:06
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 20/1060 кв.м идеални части от УПИ І-544 в кв. 41 по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост
 
 
11.06.2019 - 09:19
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 61/561 кв.м идеални части от УПИ ХІІІ-53 в кв. 6, целият с площ 561 кв.м, по плана на в.з. Боровете, землище кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост
 
 
11.06.2019 - 09:30
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 164/664 кв.м ид. части от УПИ V-175 в кв. 1 по плана на в.з. “Боровете“, землище кв. Банево, гр. Бургас, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.705....
 
 
11.06.2019 - 09:38
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 10/680 кв.м идеални части от УПИ VІІІ-785 в кв. 8, целият с площ 680 кв.м, по плана на в.з. Боровете, землище кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост
 
 
11.06.2019 - 10:02
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ V-1035, кв. 94 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас
 
 
11.06.2019 - 10:18
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, блок 92, вх. 1, ет. 6 (жилищен), ап. 16, на наемател, настанен по административен ред
 
 
11.06.2019 - 10:24
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в кв. Рудник и кв. Черно море, гр. Бургас
 
 
11.06.2019 - 10:39
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ IV-1535 в кв. 110 по ПУП-ПРЗ кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
 
 
11.06.2019 - 10:49
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ XI-917 в кв. 69 по ПУП-ПРЗ кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
 
 
11.06.2019 - 10:54
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІІ в кв.15 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас
 
 
11.06.2019 - 11:06
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на два броя трафопостове - общинска собственост, елементи от електроразпределителната мрежа на територията на Община Бургас, на „Електроразпределение Юг“ЕАД, гр. Пловдив, по реда на §4, ал.1 и ал.7 от ПЗР на Закона за...
 
 
11.06.2019 - 11:12
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ двуетажна сграда с административен адрес: гр.Бургас, ул.„Иван Богоров“ № 19, на юридическо лице с нестопанска цел,...
 
 
11.06.2019 - 11:17
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на общински земеделски земи за отглеждане на съществуващи лозови насаждения, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи (...
 
 
11.06.2019 - 11:32
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж в УПИ XІV-5827,5828,7000 в кв. 24 по плана на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.617.193 по КК на гр. Бургас, за изграждане на жилищна сграда, срещу задължение за проектиране...
 
 
11.06.2019 - 11:36
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на Регионален исторически музей–Бургас на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ сграден фонд на Етнографската експозиция на музея с административен адрес: гр....
 
 
11.06.2019 - 11:43
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общински нежилищен обект, находящ се в сграда с идентификатор 07079.619.122.1 по КК на гр. Бургас, с административен адрес гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ № 86, за изпълнение на програма „Фулбрайт“ в...
 
 
11.06.2019 - 11:51
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:1.  Одобряване на задание за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-79  масив 9 , м. „Чаплак баир“, з-ще с.Равнец , ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 61145.9.79 и 61145.9.82 по КК на с.Равнец и ПУП-ПП за трасе на довеждаща инфраструктура...
 
 
12.06.2019 - 15:13
от Станислав Райков Андреев - общински съветник, относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата  за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас - докладната записка е оттеглена от вносителя
 
 
13.06.2019 - 10:38
от Стамен Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Определяне на представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията.
 
 
13.06.2019 - 10:41
от Златина Георгиева - директор на дирекция ПНО, относно: Определение 643 по търг. дело 480/2018 г. на БОС
 
 
13.06.2019 - 10:52
от д-р Бойко Пенков - зам.-министър на здравеопазването, относно: Прекратяване на общинско лечебно заведение "Център за кожно-венерически заболявания - Бургас" ЕООД
 
 
13.06.2019 - 11:39
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:1.  Одобряване на задание за изменение на ПУП - ПУР  на обслужваща улица между о.т.587, о.т. 589 и о.т.590 западно от кв.101, и изменение на ПР на УПИ XIII-462 и XII-496 в кв.101  по плана на зона "Г", ж.р. Меден Рудник,...
 
 
13.06.2019 - 13:24
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕОт м. юни, 2019 г. заседанията на Общински съвет – Бургас ще се провеждат в сградата на Културен център „Морско казино“, зала „Георги Баев“.
 
 
13.06.2019 - 14:34
от Живко Иванов Табаков - общински съветник, относно: Колективен договор между Община Бургас и здравните работници в самостоятелни детски ясли, детска кухня, медицински сестри в яслени групи към детски градини, медицински сестри в здравен кабинет към детски градини и училища и здравни медиатори
 
 
13.06.2019 - 14:37
от Живко Иванов Табаков - общински съветник, относно: Достъпна среда за хора с увреждания на територията на Община Бургас
 
 
13.06.2019 - 14:43
от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Осветяване на бюст-паметниците в Приморски парк на гр. Бургас
 
 
13.06.2019 - 14:50
от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Изсичане на дървета на територията на Община Бургас
 
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
17.06.2019 - 10:33
от Веселин Василев - директор на дирекцишя "Управление при кризи, обществен ред и сигурност", относно: Решение на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението
 
 
17.06.2019 - 11:51
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 25.06.2019 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 26.06.2019 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред...
 
 
18.06.2019 - 09:33
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на спортно мероприятие – първото, историческо преплуване акваторията на Бургаския залив
 
 
19.06.2019 - 09:35
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в редовното годишно общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб „Нефтохимик Бургас 1962“ АД, свикано на 05.07.2019 г. и определяне начина на гласуване на...
 
 
19.06.2019 - 16:12
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НАОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ СОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС Приет с решение на Общински съвет-Бургас по точка единствена, Протокол № 4/04.12.2015 г.; изменен и допълнен:  по т. 7, Протокол  № 8/ 23.02. 2016 г.; по т.5,...
 
 
19.06.2019 - 16:45
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител в общото събрание на дружеството и определяне начина на гласуване на решенията в капитала на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД с вносител Община Бургас
 
 
20.06.2019 - 14:56
от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, д.м., управител на  „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на система за архивиране и пренос на данни за нуждите на Отделение по образна диагностика при „КОЦ–Бургас” ЕООД
 
 
21.06.2019 - 09:56
от Красимир Петков - председател на управителен съвет ТЦ "Престиж", относно: Изграждане на нов паркинг между бл.№60 и бл.№61 в ж.к. "Славейков"
 
 
21.06.2019 - 10:18
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: “Реконструкция, ремонт и...
 
 
21.06.2019 - 10:29
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Заявление за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Бургаски минерални бани", кв. Ветрен, гр. Бургас
 
 
21.06.2019 - 10:59
Крайният срок за входиране на докладни записки е 12.07.2019 г. (петък). Заседанието на ОбС ще се проведе на 30.07.2019 г. (вторник). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ДЕН И ДАТАЧАСТУРИЗЪМ16.07.2019 г....
 
 
21.06.2019 - 11:40
ОТМЕНЯ по жалба на „Рейсър Ауто“ ЕООД, с ЕИК 201327590, разпоредбата на чл. 44 от Наредбата за управление на територията на Община Бургас, в частта относно въведеното изискване „за притежаване на разрешително по чл.37 и чл.67 от ЗУО или на комплексно разрешително, издадено по реда...
 
 
 
24
25
26
27
28
29
30
 
24.06.2019 - 10:58
от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2019 г. с обект от първостепенно значение: "Разширение на съществуващ пристан и създаване на убежище за малки плавателни съдове в акваторията...
 
 
24.06.2019 - 17:16
от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение за финансиране по Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: МЯРКА М01-01 "Осигуряване на достъпна среда на обществени...
 
 
25.06.2019 - 08:51
от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Даване на съгласие за предоставяне на допълнителни финансови средства в размер на 40 000 (четиридесет) хиляди лева по Културната програма на община Бургас за 2019 година, за реализиране на филмов проект „Петя на моята Петя“
 
 
26.06.2019 - 08:43
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 25.06.2019 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 26.06.2019 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред...
 
 
26.06.2019 - 16:22
от общинските съветници на ПП НФСБ относно: Намаляване цените на билетите и картите за градски транспорт
 
 
26.06.2019 - 16:30
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 27.06.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градско обзавеждане на територията на Община Бургас....
 
 
 
 
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.