Архив на правилници

ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС

Гергана Чанакова на Ср., 29.12.2021 - 09:41
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 1, Протокол №...

ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС

Гергана Чанакова на Пон., 11.10.2021 - 09:11
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 1, Протокол №...

ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС

Ренета Райкова на Пон., 08.03.2021 - 15:07
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 1, Протокол №...

ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС

Ренета Райкова на Пет., 06.11.2020 - 09:08
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 1, Протокол №...

ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС

Ренета Райкова на Пон., 11.05.2020 - 10:51
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 1, Протокол №...

ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС

Ренета Райкова на Вт., 19.11.2019 - 16:21
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 1, Протокол №...

ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС

Димитринка Кос… на Вт., 20.08.2019 - 13:41
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС Приет с решение на Общински съвет-Бургас по точка единствена, Протокол № 4/04.12.2015 г...
The website encountered an unexpected error. Please try again later.