Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ

Димитринка Кос… на Нед., 24.11.2019 - 10:33
Лица неподали в срок имуществени декларации Образци на декларации по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане...
The website encountered an unexpected error. Please try again later.