График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. АПРИЛ 2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 12.03.2021 - 16:49

Крайният срок за входиране на докладни записки е 02.04.2021 г. (петък). Мястото на заседанията на постоянните комисии, както и на заседанието на ОбС, ще бъде обявено допълнително. Заседанието на ОбС ще се проведе на 14.04.2021 г. (сряда).

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

06.04.2021 г.
вторник

09:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

06.04.2021 г.
вторник

09:30

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

06.04.2021 г.
вторник

10:00

ТУРИЗЪМ

06.04.2021 г.
вторник

11:00

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

06.04.2021 г.
вторник

12:00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

06.04.2021 г.
вторник

13:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

06.04.2021 г.
вторник

13:30

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

06.04.2021 г.
вторник

14:30

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

06.04.2021 г.
вторник

15:30

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

06.04.2021 г.
вторник

16:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

07.04.2021 г.
сряда

09:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

07.04.2021 г.
сряда

10:00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

07.04.2021 г.
сряда

11:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

07.04.2021 г.
сряда

12:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

07.04.2021 г.
сряда

13:00

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

07.04.2021 г.
сряда

14:00

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

07.04.2021 г.
сряда

15:00