График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. СЕПТЕМВРИ 2021 г.

Гергана Чанакова на Ср., 08.09.2021 - 15:40

Крайният срок за входиране на докладни записки е 13.09.2021 г. (понеделник). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Ще бъдат допускани по един представител на медия от средствата за масова комуникация. Заседанието на ОбС ще се проведе чрез видеоконферентна връзка на 28.09.2021 г. (вторник) от 09:00 часа. Ще има осигурено видеоизлъчване на интернет страницата на Общински съвет – Бургас.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

15.09.2021 г.
сряда

14:30

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

15.09.2021 г.
сряда

15:30

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

16.09.2021 г.
четвъртък

09:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

16.09.2021 г.
четвъртък

10:00

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

16.09.2021 г.
четвъртък

11:00

ТУРИЗЪМ

16.09.2021 г.
четвъртък

12:00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

16.09.2021 г.
четвъртък

13:00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

16.09.2021 г.
четвъртък

14:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

16.09.2021 г.
четвъртък

15:00

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

16.09.2021 г.
четвъртък

16:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

17.09.2021 г.
петък

09:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

17.09.2021 г.
петък

10:00

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

17.09.2021 г.
петък

11:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

17.09.2021 г.
петък

12:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

17.09.2021 г.
петък

13:00

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

17.09.2021 г.
петък

14:00

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

17.09.2021 г.
петък

15:00