Вътрешни правила за работа на Постоянна комисия по установяване на конфликт на интереси