РЕШЕНИЕ № 747/17.04.2019 ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО №3128 / 2018 Г. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ГР. БУРГАС