ДОКЛАД № 08 - 00 10174/ 26.05.2020 г.

r.raykova на Вт., 26.05.2020 - 15:27

от Комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели при Окръжен съд - Бургас и Районен съд - Бургас, избрана с Решение по т. 49 т Протокол №6/28.01.2020 г. на Общински съвет - Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ