ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10246 / 18.06.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 18.06.2020 - 11:06

от Йордан Георгиев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности (ПКСДМД), относно: Приемане и прилагане на мерки за намаляване икономическите щети върху спортните организации на територията на Община Бургас, вследствие на извънредното положение 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ