ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10265 / 19.06.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 19.06.2020 - 18:53

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики", относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ