ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10268 / 19.06.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 19.06.2020 - 19:01

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разходване на натрупани средства по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, за прилагане на мерки по чл.63, ал.4 и ал.7 от Закона на здравето

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ