ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10296 / 22.06.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 22.06.2020 - 14:41

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общински идеални части от недвижим имот, представляващ УПИ VI-329,330,742 в кв.15 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас, на собственика на законно построена в същия сграда, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ