ПИСМО № 08 - 00 10348 / 07.07.2020 г.

r.raykova на Вт., 07.07.2020 - 11:03

от Х. Колев - прокурор в Окръжна прокуратура, гр. Бургас, относно: Преписка, вх. № 3491/2020 г. на Административен отдел при ОП - гр. Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА