ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10354/ 09.07.2020 г.

r.raykova на Пон., 13.07.2020 - 11:05

от Диана Саватева, зам.- кмет "Култура,туризъм и спорт" при Община Бургас, относно: Осигуряване на финансови средства за съпътстващи дейности по изпълнение на одобрен проект " Изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания на Спортна зала "Бойчо Брънзов", гр.Бургас по мярка "Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания" към Министерството на труда и социалната политика

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ