ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10480 / 25.08.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 28.08.2020 - 09:21

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на зам.-председател на Общински съвет - Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ