ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10520 / 11.09.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 14.09.2020 - 15:54

от проф. д-р Христо Бозов - управител на  „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на рентгенова тръба КТ SOMATOM emotion 16 и охлаждаща система за нея за Отделение Образна диагностика  при „КОЦ–Бургас” ЕООД 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ