ПИСМО № 08 - 00 10523 / 14.09.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 16.09.2020 - 14:56

от Т. Стоянова - родител на Д. С. - ученичка от II клас в ОУ "Васил Левски" - гр. Българово, относно: Задължението за използването на предпазни средства във връзка с епидемичната обстановка, както и недопускането на неправителствени организации на територията на училището 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА
The website encountered an unexpected error. Please try again later.