ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10660 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 15:16

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Преобразуване чрез отделяне на филиал „Светулка“ – гр. Българово от ДГ „Детелина“- гр. Бургас и обособяване на самостоятелна детска градина „Светулка“- гр. Българово в съответствие с чл. 311, ал. 1 от  Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО) 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ