ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10666 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 16:40

от Йорданка Ананиева - заместник кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни помощи в полза на физически лица 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ