ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10672/ 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 17:18

от Иван Апостолов - управител на "Благоустройствени строежи" ЕООД, относно: Отдаване под наем чрез публичен оповестен конкурс на недвижим имот, собственост на "Благоустройствени строежи" ЕООД за срок от 5 години

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ