ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10686 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 19:19

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на сервитутно право в имоти, общинска собственост, находящи се в землището на гр. Бургас за реализацията на обект „Обходен път на гр. Бургас – І етап, от км 230+700 на път І-9 „Сарафово –Бургас“ до км 493+550 на път І-6 Ветрен – Бургас“, директно трасе и локални платна в землището на гр.Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ