ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10693 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 19.10.2020 - 11:48

от инж. Петко Димитров Драгнев - управител на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас, относно: Даване на съгласие за обединяване на банкови кредити за оборотни средства
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ