ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10773 / 10.11.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 10.11.2020 - 17:04

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за предприемане на действия по преобразуване чрез вливане на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІІ – БУРГАС“ ЕООД в „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II-БУРГАС„ ЕООД

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ