ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10814 / 13.11.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 13.11.2020 - 17:00

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящи се в местност „Мочурът“, землище кв. Банево, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ