ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10822 / 13.11.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 13.11.2020 - 18:43

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на ползване върху земеделска земя-общинска собственост, находяща се в землище гр. Българово, община Бургас, за устройване на постоянен пчелин 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ