ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10824 / 13.11.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 13.11.2020 - 18:57

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики", относно: Структурни промени във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" в Община Бургас
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ