ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10827 / 16.11.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 16.11.2020 - 12:15

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на изискване към оградите на урегулирани поземлени имоти по реда на чл. 48, ал. 2 от ЗУТ 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ