ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10853 / 20.11.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 20.11.2020 - 12:21

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отчет за дейностите, свързани с обезпечаване на противоепидемичните мерки и защита от разпространение на коронавирус на територията на община Бургас и одобряване на допълнителни средства за обезпечаване на противоепидемичните мерки до края на 2020 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ