ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10972 / 17.12.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 17.12.2020 - 16:09

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на Комисия по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност от спортния календар на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ