ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11040 / 15.01.2021 г.

Деан Бончев на Пет., 15.01.2021 - 16:28

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за 1 (една) година на плувен басейн към "Младежки културен център" на  Плувен клуб "Бриз" - гр. Бургас, регистрирано като сдружение с нестопанска цел, в обществена полза 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ