ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11041/ 15.01.2021 г.

Деан Бончев на Пет., 15.01.2021 - 16:31

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Свикване на извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК - Бургас
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ