ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11047/ 15.01.2021 г.

Деан Бончев на Пет., 15.01.2021 - 17:39

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в община Бургас, държавно –делегирана дейност

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ