ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11094 / 27.01.2021 г.

Ренета Райкова на Четв., 28.01.2021 - 12:30

от Станимир Апостолов - зам.-председател на ПКБФ и от Георги Митев - председател на ПКООСЗХ, общински съветници от СДС, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса за справяне с икономическите последици, вследствие въведените в страната противоепидемични мерки, във връзка с COVID - 19 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ