ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11177 / 12.02.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 12.02.2021 - 17:35

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет, прието по т.30 от дневния ред на проведеното на 24.11.2020 г. заседание (Протокол № 16) 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ