ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11232 / 19.02.2021 г.

Ренета Райкова на Пон., 22.02.2021 - 12:11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобрение на трансфер за "Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас" АД, за закупуване на медицински фризер за съхранение на реконвалесцентна плазма 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ