ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11341 / 30.03.2021 г.

Ренета Райкова на Четв., 01.04.2021 - 12:07

от Йорданка Ананиева - заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас,относно: Кандидатстване с проектно предложение към фонд "Социална закрила" по целева програма "Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария", за закупуване на оборудване и обзавеждане на кухненски блок на Домашен социален патронаж - Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ