ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11350 / 31.03.2021 г.

Ренета Райкова на Четв., 01.04.2021 - 15:39

от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт" при Община Бургас, относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на спортно мероприятие 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ