ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11356 / 01.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 11:46

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Присъединяване на Община Бургас към инициатива на Европейската комисия - Споразумение за зелен град - чисти и здравословни градове за Европа 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ