ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11365 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 15:52

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Бюджет, финанси и икономика", относно: Одобряване на командировки на г-н Димитър Николов - кмет на Община Бургас, за периода 17.01.2020 г. - 02.03.2021 г. 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ