ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11371 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 16:52

от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянната комисия  по култура и читалищни дейности, относно: Изграждане на паметник на жертвите на Ковид-19 пандемията от страна на българските и бургаските медици
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ